Certyfikat kompetencji zawodowych użyczenie

Udostępnimy CKZ niezbędny przy ubieganiu się :

  • o licencję transportową wspólnotową ;
  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy tzw. licencja spedycyjna

Obsługujemy teren całego kraju w zakresie użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych dla zakładających firmę transportową lub spedycję. Szybko i solidnie