Wymagane dokumenty do licencji

Kto wydaję zezwolenie/licencję ? :

Organem właściwym w sprawach udzielenia jest:

1) starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy – chodzi tu o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika (dawniej licencja krajowa) oraz spedycji (pośrednictwa)– wnioski są dostępne na stronach starostw powiatowych/miast na prawach powiatu

2) Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie, w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotową – ( licencja międzynarodowa ) – wnioski

Wymagane Dokumenty do urzędu :

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:

1) wniosek (dane firmy, adres, ilość pojazdów itp)

2) opłata za zezwolenie (1000zł) jeżeli jest to krajowa licencja +110zł za każde auto

3) 4000zł za licencję międzynarodową/wspólnotową (na 5lat) + 440zł za każde auto (jest możliwość złożenia wniosku na maksymalnie 10 lat)

4) Zaświadczenie o niekaralności z KRK (30zł) – właściciela firmy

5) Oświadczenie o posiadaniu „bazy eksploatacyjnej”

6) Certyfikat Kompetencji Zawodowych, zaświadczenie o niekaralności osoby z certyfikatem i oświadczenie – otrzymujecie Państwo od nas jeżeli nawiążemy współpracę

7) zabezpieczenie finansowe 9 tyś euro na pierwszy pojazd i po 5tyś euro za każdy następny w firmie. W przypadku spedycji 50 tyś euro.